Point 600mm - Kango 900

£16.00 £13.33
SKU
K3PT

• Also fits; Kango - 900X, 928, 950, 950K, 1400, 978, 710KV, 760KV, 800KV, 850KV, 900, Makita - HR3850K, HR5000K, HM1200K, HM1400K, Hitachi - DH38YD, DH50SA, DH50SA1, H55SA, H60KA, Atlas Copco - PB10C, PB14C, PH11C, Ryobi - CH485K, 450K, 460PK.